Witamy na naszej stronie

Zajmujemy się profesjonalną obsługą księgową polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego oraz osób izycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Działamy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oferujemy następujące usługi:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • rozliczenia z urzędmi skarbowymi
  • rozliczenia z ZUS z zastosowaniem podpisu elektronicznego
  • prowadzenie ksiąg pomocniczych, np. dla gospodarowania majątkiem trwałym
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z prowadzonych ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów rozchodów - ewidencja kosztów przychodów - ewidencja środków trwałych,
  • pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności
Wyślij wiadomość